Regulamin

Szanowni Goście – Witamy serdecznie w naszym Obiekcie „Pokoje i apartamenty Pod Kominem”

Dziękujemy za wybór naszego Obiektu na miejsce swojego pobytu.

W Wasze ręce oddajemy niniejszy Informator Obiektu, który ma pełnić rolę przewodnika po naszym Obiekcie i wszelkich usługach jakie dla Państwa świadczymy.

Z wyrazami szacunku, życzymy miłego pobytu.

INFORMACJE OGÓLNE

Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody prosimy
o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Recepcja Obiektu, tel. +48 519 046 401

Pracownicy Recepcji służą Państwu pomocą codziennie w godzinach od 600 do 2200, przez 7 dni w tygodniu.

Poza godzinami pracy Recepcji prosimy o korzystanie z domofonu dostępnego przy recepcji lub kontakt telefoniczny.

W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt z Zarządem Obiektu pod numerami telefonów: +48 519 046 398, +48 519 046 402, +48 519 046 395

Doba hotelowa

Pokoje wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 1700 do godziny 1600 dnia następnego.

Restauracja

Restauracja czynna od poniedziałku do piątku od godziny 1200 do 2000.

Śniadanie

Zapraszamy na śniadanie do Restauracji w godzinach:

600 – 900 od poniedziałku do niedzieli.

Cisza nocna

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600.

Za nie przestrzeganie ciszy nocnej zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN

Parking

Parking samochodowy dla gości jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym. Podczas meldunku należy podać numer rejestracyjny samochodu, w przeciwnym wypadku samochód może zostać odholowany na koszt właściciela.

Palarnia

W pokojach i na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami.

Za złamanie zakazu palenia zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 500 PLN.

W przypadku wzbudzenia alarmu przeciwpożarowego firma lub osoba może także zostać obciążona kosztami przyjazdu Straży pożarnej.

Płatność

Hotel przyjmuje wpłaty gotówkowe w PLN oraz kartą kredytową. Dla firm lub osób mających podpisane umowy istnieje również możliwość płatności przelewem.

Bankiety, przyjęcia, cateringi

Służymy pomocą w zorganizowaniu bankietu bądź prywatnego przyjęcia. W tym celu prosimy o kontakt z Menadżerem Restauracji pod numerem tel.
+48 519 046 402

Internet

Internet bezprzewodowy jest dostępny na terenie całego obiektu bez dodatkowych opłat. Aby korzystać z internetu należy się uprzednio zalogować. Nasze WiFi nie wymaga hasła. W razie problemów służymy pomocą.

Pralnia

Istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z pralek i suszarek, które znajdują się na 1 i 3 piętrze.

Kuchnia

Na każdym piętrze znajduje się kuchnia dostępna dla gości hotelu bez dodatkowych opłat.

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt z Recepcją.

Ważne Telefony

Recepcja: +48 519 046 401

Restauracja: +48 519 046 402

Utrzymanie hotelu: +48 519 046 395

Księgowość: +48 519 046 398

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU LUB OGŁOSZENIA EWAKUACJI W OBIEKCIE „POD KOMINEM”

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi zasadami postępowania w przypadku pożaru lub ogłoszenia ewakuacji.

 1. Po odebraniu klucza należy zapoznać się z rozmieszczeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych na Państwa piętrze, prosimy także o sprawdzenie gdzie znajdują się gaśnice oraz przyciski alarmowe.
 2. W przypadku usłyszenia alarmu lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast opuścić pokój i upewnić się, że drzwi zostały zamknięte.
 3. Po opuszczeniu pokoju należy niezwłocznie skierować się do najbliższych oznakowanych drzwi ewakuacyjnych, oznakowanych klatek ewakuacyjnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek udając się do oznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji.
 4. W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, w sytuacji braku możliwości wycofania się do pokoju hotelowego lub innego bezpiecznego miejsca należy poruszać się po tej drodze w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej osłaniając w miarę możliwości wilgotnym materiałem usta. Ewakuując się należy poruszać się w miarę możliwości wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji.
 5. W czasie ewakuacji nie należy wracać do pokoju hotelowego po pozostawione w nim rzeczy osobiste, ponieważ dym i powstałe w wyniku pożaru zadymienie mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.
 6. Prosimy zachować spokój i postępować zgodnie z instrukcją i/lub poleceniami pracowników hotelu.

UWAGA

 1. Alarm pożarowy sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm ten wywoływany jest automatycznie z chwilą wykrycia pożaru lub zadymienia przez system sygnalizacji pożarowej.
 2. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny należy natychmiast powiadomić recepcję hotelu, a w razie konieczności również inne osoby przebywające w budynku. Jeżeli jedynym dostępnym środkiem alarmowania o pożarze na piętrze hotelowym jest przycisk ręcznego ostrzegania pożarowego prosimy go użyć.
 3. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia będziecie Państwo mieli wątpliwości co do tego jak zachować się po ogłoszeniu komunikatu prosimy skontaktować się z recepcją dzwoniąc pod numer 519 046 401.

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

TELEFON ALARMOWY 112

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Obiekcie prosimy
o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

Regulamin Obiektu

Pokoje i apartamenty Pod Kominem”

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin wraz z Informacjami Ogólnymi określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu. Dokonanie zameldowania, jak również dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków wynikających z Informacji Ogólnych będących integralną częścią niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu.

Regulamin dostępny jest w Recepcji Obiektu, w pokojach, a także na stronie internetowej naszego Obiektu.

 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Najważniejsze informacje zawarte są w Informacjach Ogólnych będących integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 1. DOBA HOTELOWA

Pokoje wynajmowane są na doby. Doba trwa od godz. 1700 do godz. 1600 dnia następnego.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

W przypadku wcześniejszego wejścia opłata za każdą godzinę wynosi 10 zł.

 1. REZERWACJA

Rezerwacja może być dokonana osobiście, telefonicznie, mailowo bądź korzystając
z platformy booking.com.

Rezerwacja musi zostać potwierdzona minimum 24 h przed planowanym pobytem.

W przypadku rezerwacji dużej ilości pokoi w jednym terminie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny.

 1. MELDUNEK

Podstawą zameldowania gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości
z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

W pokoju mają prawo przebywać osoby zameldowane, które podpisały kartę meldunkową.

Osoby niezameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 600 do godz. 2200 po uprzednim poinformowaniu pracowników Recepcji.

Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu, mieniu Gości lub innych osobach przebywających na terenie Obiektu.

 1. OPŁATY

Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc oraz różnego rodzaju promocji. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Ceny za usługę noclegową obowiązujące w Obiekcie podane są w PLN
i zawierają 8% podatek VAT.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.

Uregulowanej opłaty za pokój wynajęty nie można anulować.

 1. USŁUGI

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Zarządu Obiektu pod numerami telefonów: +48 519 046 398, +48 519 046 402, +48 519 046 395 co umożliwi nam szybką reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. PRALNIA – możliwość korzystania z pralni wyposażonej w pralki automatyczne i suszarki;
 2. DEPOZYT – przechowanie bagażu Gościa do 7 dni;

Po okresie 7 dni opłata za przechowanie bagażu wynosić będzie

100,00 PLN/tydzień.

 1. KUCHNIA – na każdym piętrze udostępniamy dla gości kuchnie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat;
 2. BAR I RESTAURACJA – proponujemy śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady dnia oraz dania ze stałej karty,
 1. KLUCZE

Przy każdym wyjściu klucze do pokoi należy zostawiać w Recepcji Obiektu.
W przypadku utraty klucza zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN.

 1. PARKING

Na terenie Obiektu znajduje się niestrzeżony, nieodpłatny Parking dla Gości. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy. Podczas meldunku należy podać numer rejestracyjny samochodu, w przeciwnym wypadku samochód może zostać odholowany na koszt właściciela.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju, kuchni czy pralni powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

Spowodowane przez gościa usterki będą każdorazowo indywidualnie wyceniane przez administrację obiektu.

Na terenie hotelu obowiązuje zakaz poruszania się w brudnych strojach oraz w brudnym obuwiu roboczym, a także zakaz wnoszenia na teren hotelu narzędzi i sprzętu z terenu budowy. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN.

W przypadku uszkodzeń powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie wyposażenia pokoi firma lub osoba może zostać obciążona kosztami napraw i remontów.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek mikrofalowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 500 PLN. W przypadku wzbudzenia alarmu przeciwpożarowego firma lub osoba może także zostać obciążona kosztami przyjazdu Straży Pożarnej.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt na koszt własny naprawi usterki powstałe przed wynajęciem pokoju.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.), a także za usterki powstałe w wyniku działalności osób zamieszkujących pokój.

 1. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH W OBIEKCIE

Przedmioty o znacznej wartości pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres Gościa na jego koszt lub po uzgodnieniu z recepcją odebrane osobiście.

Przedmioty osobistego użytku, o znikomej wartości pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa zostaną zutylizowane, a do ceny pobytu zostanie doliczona usługa dodatkowego sprzątania w wysokości 150 PLN.

 1. CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 600 następnego dnia. Za nie przestrzeganie ciszy nocnej zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN.

 1. REKLAMACJE

Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień
w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Zarząd Obiektu osobiście lub pod numerami telefonów +48 519 046 398, +48 519 046 402, +48 519 046 395.

 1. PALENIE TYTONIU

W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami. Złamanie zakazu skutkuje karą finansową każdorazowo 500 PLN.

 1. DANE OSOBOWE

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie
z ustawa o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.